Úřední deska

Název dokumentu Zveřejněno Archivace
Schválený rozpočet na rok 2023
21.12.2022 31.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2028
21.12.2022 31.12.2023
Závěrečný účet za rok 2022
06.04.2023 30.06.2024
Přehled vložených fin. prostředků
06.04.2023 30.06.2024
FIN 2-12M
06.04.2023 30.06.2024
Rozvaha, VZZ, Příloha
06.04.2023 30.06.2024
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
06.04.2023 30.06.2024
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023
03.07.2023 31.01.2024
Návrh rozpočtu na rok 2024
15.11.2023 31.12.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025-2029
15.11.2023 31.12.2023
Oznámení o majetkoprávním záměru DSO ČOV Mistřín
24.11.2023 31.01.2024